Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 338 psl.

powijstin

powijstin „ding (Ding) – dalyką“ III 2710 [238] (= daiktu „daiktų“ VE 99), III 291 [2316], III 2912 [2324], III 312 [257], III 3111 [2514], III 3120 [2522], III 338 [2531], III 3319 [278], III 3510 [2719], III 372 [2731], III 9112–13 [5727] (= daiktu „daiktų“ VE 3911), III 1077 [6716] (= daikta „daiktą“ VE 5120) acc. sg. fem.; acc. pl. (fem.) poweistins „dingen (Dinge) – dalykus“ III 10326 [6517] (= daitůsu [sk. daiktůsu] „daiktuose“ VE 506). Šio pr. žodžio daryba nėra atskleista, o dėl to ir pati jo kilmė yra labai tamsi, žr., pvz., Trautmann AS 407, Endzelīns SV 233 („nezināmas cilmes vārds“), plg. Fraenkel LEW 1216.
Rekonstruotinas subst. (nom. sg., matyt i-kamienis fem.) pr. (III) *pavīsts „dalykas“ (su išnykusiu kamiengaliu *-i-, plg. s. v. dessimpts) < pr. *pavīstis, kuris, man rodos, yra iš (subst.) *„pamatymas“ (žr. PKP II 182, išn. 464) – sufikso *-ti- vedinys iš verb. pr. *pavīd- „pamatyti“ = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + verb. *vīd- „matyti“ (žr. widdai).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 148; Smoczyński LAV 292.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.