Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 188–189 psl.

teickut

teickut „schaffen – (pa)daryti, kurti“ III 1052 [6521] inf.; partic. praet. act. nom. sg. masc. teikūuns „schoͤpffer (geschaffen) – (su)kūręs, (pa)daręs, (su)tvėręs)“ III 3919 [2926–27] (= darito-ghi „darytoją“ VE 1420), III 1274 [7729] (= daritoghi „darytoją“ VE 6110–11), „gemacht – t. p.“ III 1074 [6713] (= padare „padarė“ VE 5117), „geschaffen – t. p.“ III 1097 [6735] (= sutwerei „sutvėrei“ VE 524), teikūnus (sk. teikūuns) „t. p.“ III 412 [2930], taykowuns „schepffer (geschaffen) – t. p.“ I 710 [526–27] (čia tayk- atspindi turbūt ne pr. *taik-, o pr. *teik-); praet. 3 sg. teikū „schuff – (su)kūrė, (pa)darė (sutvėrė)“ III 10522 [674] (= sutwere „sutvėrė“ VE 519), teiku „t. p.“ III 10523 [676] (= sutwere „sutvėrė“ VE 5110), III 10524 [676] (= sutwere „sutvėrė“ VE 5111); imperat. 2 sg. teīks „stelle – (pa)daryk (pateik)“ III 6710 [453] frazėje (III 6710–11) teīksisspressennen „stelle…weise“ [= padarikforma „padaryk (pateik) … formą“ VE 2719–20]. Žr. dar enteikūton, poteikūuns.
Pastaba: patickots „empfangen – sukurtas (sutvertas)“ I 713 [528], ištaisytas į pagauts „t. p.“ II 713 [1127], yra gal vietoj *pateickots = pr. *pateikŭts (su *-ŭ- < *-ū- < *-ā-).
Turime verb. (inf.) pr. (kat-mų) *teik-ū-tvei „daryti, kurti, tverti“ (su *-ū- < pr. *-ā-), kuris ir jo giminaičiai lie. tiẽk-ti „ruošti, gaminti…“ (LKŽ XVI 178tt.), teĩk-ti „tiekti…“ (LKŽ XV 1060tt.) ir pan. gali suponuoti lytį verb. balt. *teik- „tinkamą daryti…“ greta lyties verb. balt. *tik- „tinkamam būti…“ > lie. tìk-ti ir pan. (žr. s. v. v. tickint, tickars); plg. Jēgers KZ L XXX 91–102 (ir liter.). Tačiau reikia pasakyti, kad giminaičių 189 pr. *teikūtvei, lie. tiẽk-ti, tìk-ti ir kt. istorijos (ypač seniausios) klausimai yra gana sudėtingi ir nelabai aiškūs, žr. ME IV 157 (s. v. teikt), Būga RR II 124, Fraenkel LEW 1092t. (ir liter.), plg. Jēgers l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 132; Smoczyński LAV 358, 362t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.