Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 287–288 psl.

erschwāigstinai

erschwāigstinai „erleucht (erleuchtet) – apšviečia“ III 4516–17 [3311] praes. 3 sg. (= apschwietcz VE 1718); partic. praet. act. nom. sg. masc. erschwāistiuns „erleuchtet – apšvietęs“ III 4513 [338] (= apschwiete „apšvietė“ VE 1716). Šita erschwāistiuns „erleuchtet – apšvietęs“ (III 4513) – galbūt vietoj *erschwāigstiuns, kurios segmentą -iuns taisyti į *-inuns (plg. Toporov PJ II 86) vargu ar galima. Iš lyties *erschwāigstiuns = pr. *ersvāikstivuns (PKP II 257) < *ersvāikstīvuns, atmetus jos prefiksą er- (žr.), rodos, suponuotinas pr. (inf.) *svaikstī-tvei „šviesti“ – vedinys greičiausiai iš subst. pr. *svaikstan „šviesa“ (< *svaistan „t. p.“ nom.-acc. sg. neutr., žr. swāigstan), plg., pvz., lie. dū́-my-ti dū́mij-a dū́mij-o ( dū́mai) ir pan. Kaip šalia lie. dū́my-ti yra dū́min-ti (žr. dar Skardžius ŽD 545tt.), taip šalia pr. *svaikstī-tvei 288 bus buvęs ir pr. *svaikstin-tvei (plg. dar s. v. etbaudinnons), kurį matyt suponuoja (praes.) erschwāigstinai bei poswāigstinai (žr.). Dėl panašių ir kitokių aiškinimų žr. Toporov PJ II 84tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 320t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.