Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 166–167 psl.

būton

būton „sein – būti“ III 871 [5510], boūton „t. p.“ III 3510 [2724], bouton „t. p.“ III 6928 [4536], baūton „t. p.“ III 1055 [6523] inf. (sup.); inf. boūt „t. p.“ III 4116 [316], III 5715 [3919], III 736 [4726], III 11323 [7111], III 1155 [7118], III 11525 [7134], bout „t. p.“ III 1055 [6524], III 13112 [7935]; partic. praet. act. (nom. sg. masc.) boūuns „gewest (gewesen) – buvęs“ III 676 [4334], III 6926–27 [4535], (nom. pl. reikšme) III 10123 [6329], (nom. sg. masc.) baūuns III 694 [4517]; 3 sg. (pl.) opt. boūsei „sey (sei) – tebūna“ III 8917 [579], III 9122 [5735], III 9312 [5914], III 10111 [6320], bousei „t. p.“ III 9124 [591], III 10314 [657], III 10320 [6512], bousai „t. p.“ III 9517 [614], baūsei „t. p.“ III 7919 [5123], III 8119 [535], boūse „t. p.“ III 13316 [8120], bouse „t. p.“ III 10510 [6528], baulai „t. p.“ III 10311 [655], boūlai „were (wäre) – būtų“ III 11327 [7113]. Pr. *bū- kartu su lie. bū́-ti bei la. bû-t, taip pat s. sl. by-ti, go. bau-an „(ap)gyventi“, s. ind. bháv-ati „tampa, atsiranda, būna“, 167 (aor.) á-bhūt = gr. ἔ-φῡ „(jis) tapo“, lo. fu-ī < s. lo. fū-ī „esu buvęs“ ir t. t. yra iš ide. *bheu(H)- „būti, atsirasti, tapti ir pan.“ (Pokorny IEW I 146tt.). Žr. dar bousennis, buwinanti, prabutskas, bēi, buttan, be to, asmai. Žr. Toporov PJ I 271tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Cheung EDIV 16t.; Demiraj AE 11t.; Derksen EDSIL 71; ESSJ III 155; Lehmann GED 63t.; Matasović EDPC 85; Matzenauer BKAS 30t.; Mayrhofer EWA II 255t.; Orel HGE 44, 52t.; Rix LIV 98t.; Smoczyński LAV 63tt., SEJL 83; Vaan EDL 246.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.