Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 301–302 psl.

pobrandisnan

pobrandisnan „beschwerung (Beschwerung) – pasunkinimą (apsunkinimą)“ III 731 [4722] (= apsiunkima VE 307, t. y. apsunkima „apsunkimą“) acc. sg. fem. = pr. *pabrandīsnan (kirčiuotas skiemuo – *-dī-) – sufikso *-snā- (žr. s. v. bousennis) vedinys iš inf. pr. *pabrandī-tvei „pasunkinti“ = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + inf. *brandī-tvei „sunkinti“, o šis – vedinys iš adj. pr. *brandu- „sunkus“ (žr. s. v. brendekermnen). Greta verb. pr. *brandī-tvei „sunkinti“ buvo ir pr. *brandin-tvei „t. p.“ (čia dėl *-ī- : *-in- plg. s. v. v. erschwāigstinai, wartint), žr. pobrendints.
302 Taigi pr. (III 731) pobrandisnan taisyti į *pobrandinsnan (Trautmann AS 402, Endzelīns SV 229) negalėčiau.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 268.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.