Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 146–148 psl.

kawīds

kawīds – I pron. interrog.: nom. sg. neutr. kawijdan „welches – koks“ III 5910 [3934] (= kurs VE 246); nom. pl. masc. kawīdai „welche – kokie“ III 6110 [4112] (= kurie VE 2420), III 671 [4330] (= kurie VE 2711); acc. pl. masc. kawīdans „welche – kokius“ III 6515 [4322] (= kuriu „kurių“ VE 273).
147 – II pron. relat.: nom. sg. masc. kawīds „das – koks“ III 879 [5516] (= kursai VE 379), „der – koks“ III 11719 [7315–16] (= kursai VE 584), „welcher – koks“ III 12315 [774], kawijds „t. p.“ III 11510 [7122], kuwijds (sk. kawijds) „das – koks“ III 952 [5927], kawids „welches – koks“ (vietoj lauktino nom. sg. neutr.) III 711 [472] (= kaip VE 2913); nom. sg. fem. kawida „welche – kokia“ III 9710 [6120] (= kuri VE 428), III 9713 [6122] (= kuri VE 4210), „die – kokia“ III 10111 [6319] (= kuri VE 4816), „kokia“ III 11720 [7316]; acc. sg. masc. kawīdan „welchen – kokį“ III 636 [4128] (= kurę „kurią“ VE 2518 acc. sg. fem.), „so – kokį“ III 10328 [6518] (= kury „kurį“ VE 508), kawijdan „die – kokį“ III 10116 [6323–24] (= kury „kurį“ VE 4820); acc. sg. fem. kawijdan „so – kokią“ III 714 [475] (= kurį VE 2916 acc. sg. masc.), „die – kokią“ III 10720 [6726], kawīdan „welchen – kokią“ III 12321–22 [778], kawijden „so – kokią“ III 12115 [7523]; acc. sg. neutr. perkawīdan „deß – per kokį“ III 4114 [315] (= Vß tatai „už tai“ VE 1516), preikawidan „darzu – prie kokio“ III 10717 [6724]; gen. sg. masc. kawijdsa „welcher – kokio“ III 9314 [5916] (= kurios VE 4012 gen. sg. fem.) [ši pr. pron. lytis yra greičiausiai ne fem. (kaip įprasta manyti), o masc. – dėl prieš ją einančio rikijs (masc.)]; dat. sg. masc. is kawijdsmu „aus was – iš kokio“ III 11112–13 [6919], kawidsmu „dem – kokiam“ III 1178–9 [737], en kawīdsu (sk.: en kawīdsmu) „in was – kokiame“ III 11520 [7130], en kawijdsmu „in welcher – kokiame“ III 4518–19 [3312] (= kurio „kurioje“ VE 1720) [ši pr. pron. lytis yra ne fem. (kaip įprasta manyti), o masc. – dėl prieš ją einančio drūwien (masc., žr. druwis); dat. sg. neutr. esse kawīdsmu „dauon (davon) – nuo kokio“ III 1058 [6527] (= isch kurio VE 5017) [ši pr. lytis yra neutr. ne dėl prieš ją einančio garrin (jis – masc., žr. s. v. garian), o dėl vok. (III 1048) dauon „davon“], „t. p.“ III 10516 [6533] (= isch kurios VE 511) [ši pr. lytis yra ne fem. (kaip įprasta manyti), o neutr. – dėl vok. (III 10415) dauon „davon“, žr. anksčiau], senkawīdsmu „damit – su kokiu“ III 11918 [753] (= schitů „šituo“ VE 591) [ši pr. lytis yra neutr. – dėl vok. (III 11815) damit], enkawīdsmu „darinnen – kokiame“ III 12318 [776] [ši pr. lytis yra ne fem. (kaip įprasta manyti), o 148 neutr. – dėl vok. (III 12216–17) darinnen, plg. anksčiau]; dat. sg. fem. en kawijdsei „in was – kokioje“ III 11313–14 [713]; nom. pl. masc. kawīdai „welche – kokie“ III 731 [4722] (= kurie VE 307), III 774 [4928] (= kurie VE 3214); acc. pl. masc. kawijdans „die – kokius“ III 6521–22 [4327] (= kurius „kuriuos“ VE 279), kawijdaus (sk.: kawijdans) „t. p.“ III 6924 [4533], prakawīdans „dadurch – per kokius“ III 8519 [554] [ši pr. acc. pl. lytis yra ne fem. (kaip įprasta manyti), o masc. dėl prieš ją einančio (acc. pl.!) bousenniens (masc., žr. bousennis) ir dėl vok. (III 8415) dadurch (plg. anksčiau), kurio nebuvo gãlima išversti į pr. acc. pl. neutr. lytį (ji nebeegzistavo!)]; acc. pl. fem. kawīdans „die – kokias“ III 8315 [5319] (= kurias VE 3522).
Turime kokybinį pron. (interrog./relat.) pr. *kavīda-/*kavīdā- „koks, kokia“ – iš pron. pr. *ka- (žr. kas) + sufikso pr. *-vīd- (plg. stawīds, žr.); dėl šio sufikso žr. s. v. v. ainawīdai, ainawijdi, ainawidiskan, kittawidin, kittewidiskai, stawīds, wissaweidin, wissawidei, wissawidiskan, weydulis. Žr. dar Endzelīns SV 84t., Stang Vergl. Gr. 238, Toporov PJ III 292t. (ir liter.), Rosinas 204.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 88; Matzenauer BKAS 145; Rosinas 204, BĮSM 305.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.